نوار نقاله صنایع غذایی

نوار نقاله صنایع غذایی

نوار نقاله صنایع غذایی

نوار نقاله صنایع غذایی برای رفع نیازهای گردش کار خاص شما طراحی و تولید می شود و مجموعه ‌ای از راه‌ حل‌ های خودکار و قابل سفارشی سازی را ارائه می‌ دهد تا متناسب با تمام مراحل فرآیند یا فضاهای شما در همه اندازه‌ها، از جمله بازرسی و آزمایش، ارتفاعات و خروجی خط، فهرست و موقعیت یابی، رسوب گذاری و رد کردن، تغییر مسیر و مرتب سازی، جریان محصول و کنترل و ادغام است که در شرکت ما نمایندگان متخصص خدمات مشتری، سؤالات درستی را برای درک اهداف و چالش‌های نوار نقاله صنایع غذایی شما می ‌پرسند و سپس تیم مدیریت مواد سفارشی و راه‌حل‌های صنعتی ما، متشکل از طراحان و مهندسان برق و مکانیک، دست به کار خواهند شد.

البته سیستم نوار نقاله صنایع غذایی برای انتقال متوالی این ورق های انعطاف پذیر از مکانیزم شکل دهی ورق به مکانیزم انباشتگی ورق، که در ترکیب شامل اولین تسمه نقاله برای حمل متوالی ورقه‌های انعطاف‌ پذیر نازک از مکانیزم شکل‌ دهی ورق، تسمه نقاله اول دارای تعداد زیادی سوراخ در آن است، ورق‌های مذکور طوری قرار می ‌گیرند که حداقل از یک طرف تسمه مذکور امتداد داشته باشند و دومین بخش منبعی برای تأمین نیروی خلاء نوار نقاله صنایع غذایی از طریق سوراخ های دریچه مذکور برای نگه داشتن ورق های مذکور روی تسمه مذکور است. همچنین تسمه نقاله نوار نقاله صنایع غذایی کمکی به این معنا است که در کنار تسمه نقاله اول مذکور حداقل در ناحیه مکانیسم شکل‌دهی ورق مذکور قرار گرفته است، تا قسمتی از ورق‌های مذکور را که فراتر از ضلع تسمه اول امتداد دارد، حمایت کند.

با همه این ها در جایی که تسمه کمکی فراتر از انتهای تسمه نقاله کمکی مذکور است یعنی فاصله کافی برای نگه داشتن حداقل یک ورق کامل، با بخشی از ورق که از یک طرف تسمه اول فوق آویزان است و انتقال به معنای داشتن ضمائم متحرک به سمت بالا در مجاورت حداقل یک طرف تسمه اول گفته شده برای برداشتن قسمت آویزان هر ورق از تسمه اول مذکور و قرار دادن ورق بر روی مکانیزم نوار نقاله صنایع غذایی است که نقاله ها بیشتر به عنوان تجهیزات جابجایی مواد برای جابجایی مواد بین ایستگاه های کاری استفاده می شوند.

نوار نقاله صنایع غذایی برای کاهش زمان مورد نیاز برای حمل و نقل مواد و افزایش بهره وری استفاده می شود و انواع مختلف نوار نقاله صنایع غذایی بر اساس نیاز در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. نوار نقاله صنایع غذایی بیشتر برای حمل و نقل مواد استفاده می شود و در صنایع کوچک برای بهبود بهره وری مهم هستند، اما هزینه اجرا و نگهداری نوار نقاله ها بسیار بالا و صنایع کوچک غیرقابل استطاعت است.