نوشته‌ها

کانوایر صنعتی

کانوایر صنعتی

کانوایر صنعتی سیستم کانوایر صنعتی که در صنایع مختلف به عنوان منبع اصلی جابجایی مواد مورد استفاده قرار می گیرد، قادر است کالاها، مواد اولیه، محصولات، جعبه های بسته بندی شده و سایر موارد را از یک مکان به مکان دیگر در همان محل یا انبار حمل کند …