نوشته‌ها

نوار نقاله آجدار

نوار نقاله آجدار

نوار نقاله آجدار نوار نقاله آجدار به دلیل دار بودن شیار هایی بر روی خود به این نام شناخته می شود. وجود این شیار ها و یا آج ها موجب تماس بین دنده تسمه و شیار پولی آن می گردد. نوار نقاله آجدار به دلیل جنس خاص آن موجب بهترین عملکرد انتقال می …